• Câu hỏi: Hi giasutoeic, People là danh từ số nhiều đếm được, tại sao lại dùng với "the" vậy nhỉ ? Vì theo mình hiểu the + N số ít...

  Trung Nguyen
  Được hỏi bởi Trung Nguyen, vào ngày 22/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi giasutoeic,
  People là danh từ số nhiều đếm được, tại sao lại dùng với "the" vậy nhỉ ? Vì theo mình hiểu the + N số ít.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mạo từ "the" có thể đi với bất kì danh từ nào nha bạn, dù số ít hay số nhiều, đếm được hay không đếm được nha. Chỉ có mạo từ "a/an" là chỉ đi được với danh từ số ít, và "an" thì phải đi với một danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u). Mạo từ "the" dùng khi (các) vật/người ta nói đến đã được xác định hoặc đang nói về một vật/người nhất định nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời