• Câu hỏi: Phân tích đáp án

  Loan
  Được hỏi bởi Loan, vào ngày 14/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho e hỏi : dùng describe thì sao ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu dùng "describe" (mô tả) thì sau nó phải là một danh từ, và danh từ này sẽ là chủ thể được mô tả. Ta cũng có thể dùng "describe + danh từ + as + danh từ" (tả cái gì đó là như thế nào đó).

  Trong câu này, ngoài việc không có "as" sau chỗ trống, nếu điền "describe" vào thì câu cũng sẽ không đúng nghĩa, vì ta đang muốn nhắc/nói đến việc ta đã làm công việc này rồi, chứ không phải là mô tả việc ta đã làm công việc này rồi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này