• Câu hỏi: Câu hỏi cụ thể

  Minh Trâm
  Minh Trâm, hỏi vào lúc 23:35, 19/07/2019
 • Hi ad, em có gặp 1 câu hỏi:
  "You haven't seen the Jenkins report, have you?"
  Câu trả lời đúng là "No I haven't" , tại sao không phải là "Yes I haven't" ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong Tiếng Anh, nếu từ đầu câu trả lời là "Yes" thì vế sau nó cũng phải là một câu tích cực, không có "not" trong đó. Ngược lại, nếu đầu câu là "No" thì vế sau phải là một câu tiêu cực có "not" hoặc một từ mang nghĩa tiêu cực trong câu.

  Vậy nên không có những câu như là "Yes, I haven't" hoặc "No, I have" được.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời