• Câu hỏi: Tên ban nhạc trong Tiếng Anh

  Nguyễn Mạnh Hùng
  Được hỏi bởi Nguyễn Mạnh Hùng, vào ngày 03/03/2020
 • THEO TÔI Câu này phải là: ".... reaction to his music, the Gary Jones played well past midnight."

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Lưu ý chủ ngữ trong mệnh đề sau là "the Gary Jones". Nếu như đang nói đến một ban nhạc thì thường họ sẽ đặt mạo từ "the" trước tên của ban nhạc, nên "Gary Jones" ở đây chỉ tên của cả một ban nhạc, chứ không riêng một người, nên dùng tính từ sở hữu "its" cho ban nhạc nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này