• Câu hỏi: Thứ tự nghĩa các danh từ, tính từ trong 1 cụm danh từ

  Khanh Trang
  Được hỏi bởi Khanh Trang, vào ngày 13/05/2019
 • Ad cho mình hỏi, trong các tài liệu học tập chuyên ngành tin học, mình hay gặp tác giả các bài báo khoa học sử dụng các cụm từ rất dài với nhiều danh từ, tính từ bổ nghĩa. Điều này làm mình khó khăn trong cách hiểu ý nghĩa của cụm từ. VD như: cụm danh từ: "Language model augmented senquence taggers" thì phải hiểu nghĩa như thế nào? Mong ad trả lời, xin cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong một cụm danh từ dài, bạn vẫn dịch từ từ cuối cùng đến từ đầu tiên nha. Cụm danh từ "Language model augmented sequence taggers", là một từ chuyên ngành dùng trong lĩnh vực lập trình, dịch ra sẽ là "các thuật toán gán nhãn được tăng (trong) mô hình ngôn ngữ". Từ này nằm trong một tài liệu học tập chuyên ngành, nên nếu bạn tìm và đọc được định nghĩa của nó, có thể sẽ thấy dễ hiểu hơn. Nếu thấy từ đó quá dài, bạn nên dịch từng từ ra bắt đầu từ từ cuối cùng nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này