• Câu hỏi: So sánh danh từ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 19/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Cho em hỏi chỗ "more customers" có phải là so sánh danh từ không ạ!
  Nếu viết lại chỗ đó có phải là "...that attract more customers (than now) while boosting their profit margins" phải không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu sau "more" không phải tính từ hoặc trạng từ, mà là danh từ, thì ở đây đúng là so sánh danh từ nha. Như bạn nói, khi so sánh danh từ thì thường sẽ mang hàm ý là so sánh với hiện tại hoặc thông thường, như "than now" hay "than usual", nhưng phần này không cần viết ra thì người khác vẫn hiểu được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này