• Câu hỏi: "Once" là trạng từ hay liên từ?

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 19/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho e hỏi sao e tra trên oxford once cũng là trạng từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như nhiều từ khác trong Tiếng Anh, "once" là một từ có nhiều loại đồng dạng, và nó có thể là trạng từ hoặc liên từ. Ở dạng liên từ thì nó có nghĩa là "ngay khi đó, lúc đó"; còn ở dạng trạng từ thì nó có nghĩa là "một lần".

  Trong trường hợp này thì nó là liên từ, vì sau nó là một mệnh đề (có danh từ và động từ đầy đủ), nhưng trong những câu khác thì nó có thể là trạng từ, tùy vào ngữ cảnh, VD:

  "I've only been there once." => Tôi chỉ mới đến đó một lần.

  Vậy nên ta cần xét vào ngữ cảnh và cách sắp xếp câu để xác định xem một từ đang được dùng ở dạng nào nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này