• Câu hỏi: "To V" trong cấu trúc song song

  Nguyen Hien

  Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 06/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • confirm giúp mình.
  nếu trước and là to V thì sau and có thể là V nguyên mẫu ko ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Được nha! Mình không cần phải lặp lại "to" một lần nữa. VD:
  "I want to go out + I want to buy food." = "I want to go out and to buy food."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO