• Câu hỏi: Phần giải thích bảo deals là động từ. Mình nghĩ ko phải. Trends ms là động từ...

  Ngô Thế Ánh
  Được hỏi bởi Ngô Thế Ánh, vào ngày 17/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Phần giải thích bảo deals là động từ. Mình nghĩ ko phải. Trends ms là động từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây đã có "mine" là đại từ sở hữu (là một danh từ) và "more specifically" là trạng từ. Sau đó chỉ có giới từ "with", vậy thì "deals" phải là động từ chứ. Có thể bạn lẫn lộn giữa "my deals" và "mine deals". "My deals" thì mới là một cụm danh từ, vì "my" là một tính từ; còn "mine deals" thì bản thân "mine" đã là một danh từ không thể bổ nghĩa cho danh từ khác được nữa, vậy "deals" là một động từ.

  Ngoài ra, sau giới từ "with" phải luôn là một (cụm) danh từ, vậy thì cả cụm "purchasing trends among 18 to 24 year olds" là một cụm danh từ, chắc chắn không có động từ trong đó.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời