• Câu hỏi: theo em được biết thì since đi với 1 MĐ nhưng ở câu này thì ko, ad có thể giải thích chi tiết hơn về ngữ pháp của since ...

  Hoàng Anh
  Hoàng Anh, hỏi vào lúc 21:01, 01/08/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • theo em được biết thì since đi với 1 MĐ nhưng ở câu này thì ko, ad có thể giải thích chi tiết hơn về ngữ pháp của since trong trường hợp này ko ạ. em cảm ơn ad nhiều

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "since" vừa có thể là một giới từ, trạng từ, và một từ nối. Trường hợp sau nó là một mệnh đề như bạn nói là do nó được dùng như một từ nối. VD:
  I haven't gone out since it was raining.

  Còn khi nó là một giới từ thì sau nó thường là một cụm danh từ chỉ thời gian, là một dấu hiệu thường gặp trong những câu thì hoàn thành. VD:
  I haven't visited my friend since July 2015.

  Còn trong câu đề trên, nó là một trạng từ, bổ nghĩa cho động từ "have been resolved" về mặt thời gian, có nghĩa là "từ lúc đó, kể từ đó". Như các trạng từ khác, nó có thể đứng sau trợ động từ hoặc sau động từ V3.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời