• Câu hỏi: Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này ý C thì sao ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ý chính của câu hỏi muốn xác nhận người quản lý có đến họp hay không chứ không hỏi ý gì khác. Theo thông thường, chỉ có 2 cách trả lời :

  - 1 là  "Yes, he was present" hoặc "No, he wasn't"

  - 2 là "Yes, he attended the meeting" hoặc "No, he didn't attend the meeting."

  Câu C dù có "Yes" nhưng vế sau đi lạc trọng tâm, nói về một vấn đề khác (người đó không hỏi quản lý có tặng quà hay làm gì không). Ta thấy chỉ có câu B là đúng trọng tâm, sử dụng "No" và vế sau cung cấp thông tin phù hợp.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này