• Câu hỏi: Thì hiện tại hoàn thành

  Cheryl
  Được hỏi bởi Cheryl, vào ngày 30/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi Ad,
  Sao đáp án for about a month lại không hợp lý với a quarterly-basis?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì câu hỏi muốn biết "bao lâu 1 lần", thì câu trả lời phải là "X lần trong 1 khoảng thời gian nào đó". Đáp án A ám chỉ "3 tháng 1 lần".

  Đáp án B chỉ một khoảng thời gian dài 1 tháng (bắt đầu bằng "for"), dùng để chỉ một hành động kéo dài thì thích hợp hơn, như khi dùng thì hiện tại hoàn thành.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này