• Câu hỏi: Would you mind...?

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 02/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Các bạn giải thích giúp mình câu này?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu hỏi dạng "Would you mind + V-ing?" bạn hãy hiểu là "Bạn có phiền giúp tôi...?"

  Do đó, nếu bạn trả lời là "Yes" (không bao giờ có trường hợp này) thì ý bạn là có phiền, tức là bạn không giúp.
  Ngược lại, nếu bạn trả lời là "No" (thường gặp) thì ý bạn là không phiền, tức là bạn sẽ giúp.

  Đáp án A chỉ dùng để trả lời cho câu "Thank you".
  Đáp án B dùng để nói người nghe bỏ ý định gì đó đi, hay dừng nói về việc gì đó.
  "Not at all" đồng nghĩa với "No", nên chỉ có đáp án C là chính xác nhất nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này