• Câu hỏi: "Have to V" có nghĩa là gì?

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi em nghĩ câu What does Mr. Smith have to say about the delivery that needs to go out today nên dịch là '' Ông Smith phải nói gì về chuyến hàng cần giao hôm nay?'' ( vì có ''have to'' mà)
  còn nếu mình dịch là '' Ông Smith nói gì về chuyến hàng cần giao hôm nay?'' thì câu sẽ là What does Mr. Smith say about the delivery that needs to go out today?'' chứ phải ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên thì bạn để ý rằng dạng câu hỏi này thường dùng văn nói nhiều hơn là văn viết. Đúng như bạn nói thì "have to + V" có nghĩa là "phải làm gì đó", nhưng cấu trúc đang dùng ở đây là "have (something) + to V" (có cái gì đó để làm gì đó).

  Vậy thì "What does Mr. Smith have + to say...?" sẽ được hiểu là "Ông Smith có ý/lời nào + để nói...?". Trường hợp này chỉ thường gặp trong văn nói nhưng không được dùng nhiều lắm, và ngay cả khi bạn hiểu nhầm ý này thì vẫn không ảnh hưởng đến ý chung của câu nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này