• Câu hỏi: Có điểm gì khác nhau với 2 cthuc này ko ah? Begin +to V và Begin + V-ing...

  Nguyễn Thị Phương Chi
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Phương Chi, vào ngày 20/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Có điểm gì khác nhau với 2 cthuc này ko ah?
  Begin +to V và Begin + V-ing

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

   

  "Begin + to V" dùng để nói một hành động xảy ra trong một trường hợp/thời điểm nhất định nha. VD:

  I began to read the letter she sent me. => Tôi bắt đầu đọc lá thư mà cô ấy đã gửi tôi.

   

  Còn "begin + V-ing" dùng để nói một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại nha bạn. VD:

  He began playing golf last month. => Anh ấy bắt đầu chơi đánh gôn tháng trước.

  The boy began reading at the age of 4. => Cậu bé bắt đầu đọc từ lúc 4 tuổi.

   

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời