• Câu hỏi: Mệnh đề đại từ

  Quydohmu
  Được hỏi bởi Quydohmu, vào ngày 06/10/2020
 • 1,Do you know which is mine.

  2,We wondered which is true

  3,Can you tell me what we’re doing here.


  AD ơi: mh phân tý theo ý mh. ad cho mh xin nhận xét ạ
  ở Câu 3 : mh thấy cái đoạn"what we’re doing here" là 1 mệnh đề danh từ,đóng vai trò tân ngữ trực tiếp.
  Câu 2 ; mh thấy : "We wondered (that) which is true" . như vậy thì "(that) which is true " đóng vai trò là tân ngữ .
  Câu 1 thì cũng kiểu giống câu 2.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  3. Đúng rồi nha bạn, "what we're doing here" là một cụm mệnh đề bắt đầu bởi đại từ "what", cả cụm nghĩa là "việc chúng ta đang làm ở đây".
  Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nó là một dạng câu tường thuật.

  2. Mình nghĩ rằng "that" không cần thiết ở đây, nhưng còn lại thì đúng rồi nha. Tương tự với câu 1.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này