• Câu hỏi: làm sao để biết khi nào điền động từ chủ động hay bị động...

  Hannah
  Hannah, hỏi vào lúc 23:52, 10/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • làm sao để biết khi nào điền động từ chủ động hay bị động

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một câu rút gọn mệnh đề quan hệ nên nếu bạn viết đầy đủ ra thì có thể sẽ dễ hiểu hơn:

  "As I mentioned in our phone call, the convention center has a lot of new events which are scheduled and we need as much help as we can get."

  Ở đây mình thấy rằng các sự kiện thì không thể nào tự nó đặt lịch cho nó được, và khi viết đầy đủ thì nó sẽ theo cấu trúc là "be + V3", là cấu trúc của một câu bị động, nên ở đây mình biết chắc chắn là điền động từ bị động V3 nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời