• Câu hỏi: Vai trò Giới từ

  Đặng

  Được hỏi bởi Đặng, vào ngày 07/01/2021

 • " On the last day of each month, all employees are responsible FOR taking an inventory OF the remaining supplies in their area".
  Cho mình hỏi cách dùng của of và for với ạ. Khi nào thì dùng và phân biệt cách dùng?
  Cảm ơn bạn!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể tham khảo 2 bài chính nói về Giới từGiới từ trong cấu trúc đặc biệt.

  Bài đầu tiên nói chung về nghĩa và cách dùng các giới từ; còn bài sau (là bài bạn cần xem qua) nói về các cụm từ đi kèm với giới từ ra nghĩa đặc biệt. VD:
  "be responsible for ..." => chịu trách nhiệm cho gì đó...

  Giới từ "of" ở trên chỉ đơn giản chỉ sự sở hữu, là "inventory of ..." (danh sách tồn kho của ...).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO