• Câu hỏi: intensive ở đây cũng là tính từ, mà 2 tính từ đứng liền với nhau hả ad ơi, Lúc mình làm mình nghĩa intensive là tính từ...

  CỐ GẮNG LÊN NÀO
  Được hỏi bởi CỐ GẮNG LÊN NÀO, vào ngày 12/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • intensive ở đây cũng là tính từ, mà 2 tính từ đứng liền với nhau hả ad ơi,

  Lúc mình làm mình nghĩa intensive là tính từ, training là danh từ => thêm 1 trạng từ nữa

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu là trong một cụm danh từ thì 2 tính từ có thể đứng kế nhau nha bạn, và thường thì nếu dùng trạng từ thì nó sẽ đứng trước tính từ, chứ không đứng sau nó nha bạn, nên cụm danh từ này sẽ là "intensive formal training".

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này