• Câu hỏi: Thì hiện tại hoàn thành và "done"

  Khang Binh Nghi-GC
  Được hỏi bởi Khang Binh Nghi-GC, vào ngày 28/02/2020
 • Trong mot bai nghe cua part 3 co 2 cau dau nhu sau:


  Hey Chris, How's it going? Are you done putting up the drywall?

  Not yet. I don't think I'll be done for another couple of hours. I still have six here and another four for the restroom over there....

  Mac du la co dich tieng Viet ben duoi nhung toi khong hieu. Tai sao khong la :

  Have you done putting up the drywall ? ma lai la :

  Are you done putting up the drywall? Voi cau dich tieng Viet la :

  Ban da dat xong cai tuong thach cao len chua. Toi khong hieu. Giai thich giup toi. Toi cam on!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong Tiếng Anh, nếu bạn muốn hỏi ai đó đã làm xong việc gì chưa, ta có hai cách là: "Have you V-ed/V3?" hoặc là "Are you done + V-ing?". Cả hai đều đồng nghĩa là "Bạn đã ... chưa?"

  Nhưng không có "Have you done + V-ing?", vì bản thân từ "done" đã có nghĩa là "xong, hoàn thành" rồi, nên ta không dùng thì quá khứ hoàn thành với nó nữa.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này