• Câu hỏi: Xác định đúng động từ chính

  Quang
  Được hỏi bởi Quang, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • câu này sau động từ make sao lại có tiếp 1 động từ nữa nhỉ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này, ta cần xác định rõ những cụm nào đi chung với nhau.

  "the changes you make" (những thay đổi mà bạn đã làm) trong câu này là một cụm danh từ đi chung và nó đóng vai trò là chủ ngữ ở vế sau chứ "make" không đi riêng với "comply" nha bạn. Do đó, ta thấy ở vế sau chưa có một động từ nào, nên cần chọn động từ "comply".


   

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này