• Câu hỏi: Động từ "finish" thì tiếp diễn

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 18/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ''They are finishing their meals (Họ đang ăn xong bữa ăn của mình)''
  ad ơi ăn xong là kết thúc vậy sao mình lại dùng thì tiếp diễn ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn đừng chú ý quá tới phần dịch tiếng Việt khi chọn đáp án tiếng Anh, vì thông thường nó chỉ để tham khảo, không thể hiểu theo nghĩa đen được.

  Động từ "finish" trong tiếng Anh còn được dùng để ám chỉ "làm một việc gì đó cho đến lúc xong". Hành động này có thể kéo dài được, như câu trên ám chỉ rằng họ đang ăn phần thức ăn còn lại để xong bữa, nên việc gặp nó ở thì tiếp diễn là bình thường nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này