• Câu hỏi: sales có s tại sao lại dùng has phía sau ạ...

  Dang Tan Phong
  Được hỏi bởi Dang Tan Phong, vào ngày 31/10/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sales có s tại sao lại dùng has phía sau ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do "sales revenue" là một cụm danh từ có một danh từ bổ nghĩa cho danh từ khác, trong trường hợp này là "sales" bổ nghĩa cho "revenue", nên ta không xét theo nó. Việc xác định được danh từ 'chính' trong cụm này là rất quan trọng, vì ta sẽ chia động từ theo nó, chứ không phải là theo từ bổ nghĩa cho nó.

  Thông thường, trong một cụm danh từ có danh từ bổ nghĩa cho danh từ khác, danh từ 'chính' sẽ là danh từ nằm sau cùng. Vậy thì ta phải chia động từ theo "revenue", là một danh từ số ít/không đếm được nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này