• Câu hỏi: Động từ làm chủ ngữ

  Drtea
  Được hỏi bởi Drtea, vào ngày 05/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Khi nao dong tu lm chu ngu trong cau dc

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có hai trường hợp động từ có thể là chủ ngữ trong câu, đó là khi nó ở dạng V-ing (danh động từ) hoặc To-V nhé.

  Động từ dạng V-ing khi đứng đầu câu làm chủ ngữ thường được sử dụng phổ biến và tự nhiên hơn. Ví dụ:

  Learning is imporant (Việc học là quan trọng)

  Doing Math homework is boring (Việc làm bài tập Toán thì buồn chán)

  Động từ dạng to-V khi đứng đầu câu làm chủ ngữ thường có phần chung chung, trừu tượng. Ví dụ:

  To learn is important (Việc học là quan trọng)

  To love is to act (Yêu là phải thể hiện)

  Trong câu trên, ta không thể chọn "Lucking" hay "Lacking" được vì phía sau chỗ trống là dấu phẩy mà ta có thể thấy các ví dụ trên không có dấu phẩy và thường đi liền với động từ.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này