• Câu hỏi: Từ hạn định "neither"

  Nguyet
  Được hỏi bởi Nguyet, vào ngày 21/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao "book" lại không dùng số nhiều vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem phần Từ hạn định chỉ số lượng, "neither" nằm trong nhóm đi kèm với danh từ số ít nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này