• Câu hỏi: Giới từ trong cấu trúc đặc biệt

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 03/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi
  1. chỗ ''...your hard work and fine skills WITH this promotion''
  mình that WITH bằng BY được không ạ
  2.sự khác biệt giữa with và by, giữa to và with là gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Không nha, vì ở đây bạn có thể hiểu "with" như là "với/bằng", còn "by" là "bởi".
  Giả sử dùng "by", câu sẽ thành "công nhận sự chăm chỉ và kỹ năng của bạn bởi lần thăng chức này", là không hợp lý.
  Phải là "công nhận sự chăm chỉ và kỹ năng của bạn với/bằng lần thăng chức này".

  Nếu muốn dùng "by", bạn có thể dùng nó trong dạng câu như:
  "recognize someone's hard work by the results" => công nhận sự chăm chỉ của ai đó bằng/nhờ các kết quả (tức là nhờ nhìn vào kết quả mà ta mới nhận ra họ chăm chỉ)

  2. Sự khác biệt giữa những từ này tất nhiên là về nghĩa, nhưng trong tiếng Anh, bản thân nghĩa những từ này cũng phụ thuộc vào loại từ nó đi kèm. Do đó, mình nên hiểu nghĩa của cụm 2 từ đi chung, chứ không nên hiểu riêng nghĩa của giới từ. Về phần đó thì bạn hãy xem bài trong đường dẫn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này