• Câu hỏi: Phân biệt nghĩa của từ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi em thấy A và B có ý tg tự nhau đúng ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu A dùng từ "career" (sự nghiệp) tức là đang muốn nói đến toàn bộ sự nghiệp của bà Larson.

  Câu B dùng từ "achievements" (thành tựu) tức là chỉ muốn nhấn mạnh vào các thành tựu của bà Larson thôi (ví dụ chỉ nói về việc thắng giải gì đó, được khen thưởng...)

  Do đọc từ bài viết ta có thể thấy người giới thiệu kể toàn bộ về quá trình làm việc, thời gian làm việc, các chức vụ, bằng cấp và cả giải thưởng nên ta có thể suy ra người này đang nói về một ý lớn hơn "achievements" là "career".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này