• Câu hỏi: Câu điều kiện

  Cuongtran
  Được hỏi bởi Cuongtran, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tôi muốn giải thích rõ hơn về mệnh đề chính trong câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cả câu điều kiện mà mình đang xét trong câu trên chỉ có cụm sau đây:
  "if we ignore overhead, we _____ our expenses"

  Ở đây, động từ trong mệnh đề điều kiện là "ignore", ở dạng nguyên mẫu, ám chỉ câu đang dùng thì hiện tại đơn. Vậy suy ra rằng đây là một câu điều kiện loại 1. Cấu trúc của loại này là:
  "If + S + V (chia ở thì hiện tại đơn), S + will + bare inf"

  Vậy ta thấy rằng mệnh đề chính cần điền một động từ thì tương lai đơn, nên chọn đáp án B "will underestimate".

  Khi gặp một câu điều kiện, phần lớn trường hợp bạn có thể chọn đáp án bằng cách xem động từ của mệnh đề đã cho sẵn. Trong trường hợp đó là một câu điều kiện hỗn hợp, bạn chỉ cần chú ý thêm những từ chỉ thời gian như "yesterday, before, now,..." là có thể dễ dàng chọn ra đáp án đúng với cấu trúc.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này