• Câu hỏi: Đại từ nghi vấn và liên từ

  Nguyên
  Được hỏi bởi Nguyên, vào ngày 08/08/2020
 • HI bạn, mình có 2 câu hỏi,bạn giải thích giúp mình với nhé! Cảm ơn bạn nhiều!!!!

  1. We do not have enough fabric sample, so please promptly return ..... ones you borrow.
  a. what
  b. whomever
  c. whichever
  d. whose
  Bạn vui lòng cho mình hỏi là whichever là loại từ gì? what là loại từ gì? và tại sao câu này ko thể chọn what?


  2. ......it does not rain tomorrow, tents will be set up for any scheduled outdoor events.
  a. Though
  b. Even if
  c. Almost
  d. Besides that
  Bạn vui lòng cho mình hỏi là THough và Even If đều nghĩa là Mặc Dù, đều theo sau là CLause, vậy tại sao ko chọn THough mà chọn Even If vậy bạn?


  Cảm ơn các bạn nhiều nhé!!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1) Cả "what" và "whichever" đều thuộc đại từ nghi vấn, với "whichever" có hậu tố -ever, được nhắc đến cuối mục trong đường dẫn. Câu này ta cần xét về nghĩa giữa "what" và "whichever".
  "What" dùng để chỉ một thứ gì đó chưa được xác định, VD: "what(ever) you want" (thứ bạn muốn). Ta không biết chắc chắn nó là thứ gì, vì nó có thể là bất kì vật gì đó.
  "Whichever" dùng để chỉ một thứ gì đó đã được xác định rồi, VD: "which(ever) [danh từ] you want" (bất kì cái nào bạn muốn). Ta đã xác định được là người kia muốn một số vật nào đó rồi và đang kêu họ lựa những cái họ muốn. Phần [danh từ] trong cấu trúc có thể có hay không cũng được.

  Trong câu trên, sau chỗ trống có "ones you borrow", thì "ones" đóng vai trò là [danh từ], còn "you borrow" là mệnh đề, ám chỉ những mẫu vải được nhắc đến trước đó. Danh từ đã được xác định, nên chọn "whichever" là thích hợp nhất.

  2) Vì câu này đang giả định một trường hợp có thể xảy ra vào ngày mai, nên ta phải dùng "even if". Ta không biết chắc chắn ngay mai có mưa hay không nên ta không thể dùng "though" được. Nếu nói về một việc đã xảy ra hay chắc chắn có thể xảy ra thì mình mới dùng "though", VD:
  "Though he didn't wake up early, he still got to work on time." => Mặc dù anh ấy đã không dạy sớm, anh ấy vẫn đã đi làm đúng giờ. [Nói sự việc trong quá khứ]
  "Though she won't get to work on time, she still wakes up early." => Mặc dù cô ấy vẫn sẽ không đi làm đúng giờ được, cô ấy vẫn dậy sớm. [Nói sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai]

  Hơn nữa, bạn nên dịch "though" là "mặc dù" còn "even if" là "ngay cả khi". Nghĩa dịch sang tiếng Việt đôi lúc chỉ mang tính chất tham khảo, nên nếu hiểu rõ nghĩa và cách dùng của bản thân từ tiếng Anh thì sẽ chắc chắn hơn là ghép nghĩa tiếng Việt vào.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này