• Câu hỏi: Nghĩa của các động từ

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 02/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này đáp án A và B sao không phù hợp vậy ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Phần này thiên về nghĩa từ và cách dùng của nó khi đi với danh từ nào đó. Trong Tiếng Việt, ta thường dùng những từ "lấy/nhận/chấp nhận" như nhau, nhưng trong Tiếng Anh thì chúng đều có những từ chỉ đi được với từ đó.

  Như trong trường hợp trên, ngữ cảnh của câu là ngân hàng không chấp nhận phiểu gửi tiền do không có chứng minh thư. Nếu xét về nghĩa thì ngân hàng chỉ chấp nhận (accept) phiếu gửi tiền, chứ không lấy nó hoặc chỉ nhận nó thôi mà không làm gì thêm cả. Vậy thì đáp án C là đúng nghĩa nhất trong trường hợp này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này