• Câu hỏi: Sau động từ "to be" là loại từ gì

  Nguyên
  Được hỏi bởi Nguyên, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho mình hỏi là tại sao ko dùng Vbare?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì ta đã có động từ "is" trước chỗ trống rồi, nên ngay sau đó không thể nào là một động từ nguyên mẫu được. Ta dùng động từ dạng "to V" để làm tân ngữ cho câu này, là một trong những cách dùng của loại động từ này. Bạn hãy tham khảo bài đó để hiểu thêm những vai trò khác của "to V" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này