• Câu hỏi: Người thụ hưởng (beneficiaries) là gì?

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 15/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi '' beneficiaries : những người thụ hưởng (danh từ)''
  người thụ hưởng là gì vậy ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Người thụ hưởng là người được nhận những lợi ích về vật chất hoặc phi vật chất do bản thân người này tạo ra hoặc người khác đã tạo ra rồi chỉ định hoặc công nhận người này hưởng. Nói một cách đơn giản, người thụ hưởng là người nhận được lợi ích theo sự chỉ định hoặc sự công nhận trong phạm vi pháp luật cho phép. Ta thường có: người thụ hưởng tài sản thừa kế, người thụ hưởng bảo hiểm, người thụ hưởng chính sách xã hội... 

  Trong câu trên " beneficiaries" chỉ những nhân viên do được hưởng các lợi ích thêm từ công ty nên được gọi là "người thụ hưởng".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này