• Câu hỏi: Trả lời câu hỏi yes/no

  Minhhieu
  Được hỏi bởi Minhhieu, vào ngày 29/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad...Em thấy đáp án nào cũng hợp lí mà

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này là một dạng câu hỏi "yes/no", chỉ có 2 cấu trúc trả lời. Một là "Yes, I have" (khẳng định) và hai là "No, I haven't" (phủ định)

  Do đó ta có thể thấy ngay đáp án B sai do không đồng nhất với một trong hai cấu trúc trên (phía trước là "No" nhưng phía sau lại là "I have" - mâu thuẫn nhau). Tương tự như vậy ta cũng loại đáp án C. Do đó, đáp án đúng là A nha bạn.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này