• Câu hỏi: Tại sao sau while là mệnh đề?

  Quang Duy
  Được hỏi bởi Quang Duy, vào ngày 22/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao sao while là mệnh đề ạ , while là từ loại gì ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "while" thường được sử dụng phổ biến với vai trò liên từ (conjunction) và chức năng của nó là nối 2 mệnh đề với nhau nên theo sau "while" phải là một mệnh đề. Mệnh đề theo sau "while" chúng ta sẽ chia động từ ở dạng tiếp diễn. "While" có 2 cấu trúc sử dụng chủ yếu:

  - Diễn tả hai hành động diễn ra gần như cùng một thời điểm (kéo dài trong khoảng thời gian đó). Ví dụ:

  I was sleeping while my mother was cooking. (Tôi đang ngủ trong khi mẹ tôi đang nấu ăn)

  - Diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác cắt ngang. Khi đó, mệnh đề có "while" sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn và mệnh đề còn lại dùng thì quá khứ đơn. Ví dụ:
  While I was taking a shower, my friend called. (Trong khi tôi đang tắm, bạn tôi đã gọi điện đến)

  Ngoài ra, "while" còn là một danh từ với ý chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ:

  I only stayed there for a while. (Tôi chỉ ở lại đó một lúc thôi)

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này