• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Hien Pham
  Được hỏi bởi Hien Pham, vào ngày 19/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này nếu dùng "them" thì vẫn đúng ngữ pháp phải không ạ? "All of them"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu dùng "them" thì câu trên phải tách ra thành 2 câu riêng biệt ở chỗ dấu phẩy. Vậy thì "all of them" mới có thể đóng vai trò là chủ ngữ riêng một câu riêng.

  Ở đây bắt buộc dùng "whom" vì là một câu mệnh đề quan hệ, và do trong cùng một câu nên ta dùng "whom" để thay thế cho "8 certified agents" trước đó để tránh lặp từ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này