• Câu hỏi: Liên từ kết hợp "yet" và "but"

  Humor
  Được hỏi bởi Humor, vào ngày 31/08/2020
 • Hi Ad,
  Nhờ Ad giải thích thêm sự khác nhau giữa Yet và But. Và khi nối câu bằng liên từ kết hợp khi nào cần thêm dấu ',' ';'.
  Regards,
  Phước Hùng

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Về sự khác biệt nghĩa giữa "yet" và "but" thì chúng gần như đồng nghĩa, nhưng "but" được dùng nhiều hơn, còn "yet" chỉ thường xuất hiện ở nghĩa trạng từ ở những câu thì hiện tại hoàn thành.
  Nếu so sánh ở tiếng Việt, bạn có thể hiểu "but" đúng là "nhưng", còn "yet" gần nghĩa hơn với "mặc dù vậy; tuy vậy".

  Về phần dấu phẩy thì trang từ điển Cambridge phân tích rằng:
  1) Nếu hai mệnh đề cùng chủ ngữ thì ta không cần dấu phẩy, còn nếu khác chủ ngữ thì có thể dùng dấu phẩy, nhưng không bắt buộc.
  2) Nếu câu chia thành 2 mệnh đề và mệnh đề chính nằm sau thì ta cũng tách câu bằng dấu phẩy. Trường hợp thường gặp nhất là câu điều kiện.

  Về phần dấu chấm phẩy:
  1) Hầu như không được dùng trong tiếng Anh hiện đại. Ta dùng khi hai mệnh đề có cùng ý nhưng cấu trúc ngữ pháp riêng biệt.

  Như vậy, trong thực tế, bạn chỉ cần chú ý đến dấu phẩy là được, và cách dùng của nó cũng không quá quan trọng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này