• Câu hỏi: Nếu một hành động trước một hành động trong quá khứ. Có cần sử dụng quá khứ hoàn thành không....

  Trần Minh Nhựt
  Được hỏi bởi Trần Minh Nhựt, vào ngày 21/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nếu một hành động trước một hành động trong quá khứ. Có cần sử dụng quá khứ hoàn thành không.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ thì bắt buộc phải dùng thì quá khứ hoàn thành nha. TUY NHIÊN, ở đây trước vế đầu đã có từ "before", tức là đã có ý là nó xảy ra trước vế sau, ta có thể giản lược cho nó và dùng cả hai vế ở thì quá khứ đơn nha bạn. Ngoài từ "before" còn có thể dùng "after" và các từ khác nữa.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời