• Câu hỏi: Tại sao không phải là "will introduce" mà lại là "will be intrtoducing" ạ?...

  Nguyễn Ngân Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Ngân Hà, vào ngày 04/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không phải là "will introduce" mà lại là "will be intrtoducing" ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thật ra dùng cả 2 đều được, chỉ là dùng "will be introducing" sẽ nhấn mạnh ý là đây là một hành động kéo dài. Do trong bài này trước chỗ trống là "be" nên mình cứ chọn "introducing" nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời