• Câu hỏi: Tại sao lại là "dentist's"?

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 12/03/2020
 • trong phần listening 2 có câu'' (B) He went to the dentist's.
  Ông ta đã đến gặp nha sĩ.''
  vì sao lại là the dentist's mà ko phải là ''the dentist'' hay ''the dentists '' vậy ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây đã lược bỏ đi danh từ nằm sau sở hữu cách của "dentist's". Bạn có thể tạm hiểu nó như "dentist's place/clinic" (chỗ/phòng khám của nha sĩ). Trong văn nói, bạn có thể dùng "go to the dentist" hoặc "go to the dentist's", cả hai đều đồng nghĩa là "đi gặp nha sĩ, đi khám răng".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này