• Câu hỏi: Trường hợp nhiều tính từ bổ nghĩa cho danh từ

  An Lành
  Được hỏi bởi An Lành, vào ngày 18/12/2019
 • Ad giải thích giúp cụm sau với ạ:"a certain political outlook".tại sao certain và political đều là tính từ? Nếu certainly có nghĩa là "nào đó" - phù hợp với nghĩa của cụm thì dùng certainly có dk ko ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một danh từ có thể có nhiều tính từ bổ nghĩa cho nó nha, và cả "certain" và "political" ở đây đều đang bổ nghĩa cho "outlook" (quan điểm). Cả cụm này sẽ có nghĩa là "một quan điểm chính trị nào đó" (dịch từ phải sang trái).

  Trạng từ "certainly" mang nghĩa là "chắc chắn, đảm bảo", và chỉ có thể dùng để bổ nghĩa cho tính từ "political" chứ không thể là danh từ "outlook" được, thì khi này cụm "a certainly political outlook" sẽ có nghĩa là "quan điểm chắc chắn là về chính trị" (tức là nó không liên quan đến bất kì lĩnh vực nào khác ngoài chính trị). Mặc dù vẫn đúng về ngữ pháp, nghĩa của cụm sẽ khác hoàn toàn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này