• Câu hỏi: Phân tích danh từ số ít/nhiều

  Humor
  Được hỏi bởi Humor, vào ngày 31/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi Ad,

  Nhờ bạn giải thích thêm về chủ ngữ số ít. Cụm "our brand of seasonal products" sao lại hiểu danh từ chính là A Brand.

  Regards,
  Phước Hùng

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi muốn xét xem một cụm danh từ là số ít hay nhiều, bạn chỉ cần chú ý đến phần danh từ chính (our brand), còn những phần bổ nghĩa như cụm giới từ (of seasonal products) không ảnh hưởng đến ngữ pháp.

  Khi này, ta có tính từ sở hữu "our", nhưng nó không cho ta biết đây là danh từ số ít hay nhiều. Vậy thì ta xem bản thân danh từ "brand", là một danh từ đếm được. Do nó không có đuôi -s/es, ta suy ra được đây là một danh từ số ít, và từ đó có thể chia động từ tương ứng.

  Phần bên mình giải thích ý là nếu thay tính từ sở hữu "our" bằng một mạo từ nào thì đó sẽ là "a", cho danh từ số ít.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này