• Câu hỏi: Sau your phải là noun chứ nhỉ Cấu trúc song song thì cả cụm informative artcles cg là noun phrase mà...

  Đức
  Được hỏi bởi Đức, vào ngày 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau your phải là noun chứ nhỉ
  Cấu trúc song song thì cả cụm informative artcles cg là noun phrase mà

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "your _____ and informative articles"

  Vậy thì đã có danh từ là "articles" rồi. Nếu bạn xem cả cụm "_____ and informative articles" là một cụm danh từ thì cả cụm này có thể đứng sau "your" mà. Bạn nên lưu ý từ nối "and" nối hai cụm danh từ lại với nhau, hay là hai tính từ của một danh từ để tránh nhầm lẫn khi chọn đáp án.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này