• Câu hỏi: Ngữ pháp tiếng anh

  Kudo Shinichi
  Được hỏi bởi Kudo Shinichi, vào ngày 16/02/2020
 • Cho em hỏi khi sau khi học động từ Ving và To verb thì thấy 2 loại động từ này có thể làm chủ ngữ trong câu, vậy có cách chia cách dùng cụ thể trong từng trường hợp không ạ?
  Em cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Xét về mặt nghĩa thì ta dùng V-ing làm chủ ngữ thì ta muốn nhấn mạnh bản thân hành động/việc đó là như thế nào đó. Còn với "to V" thì ta chỉ dùng để nói khi đó là một hành động ta muốn làm nhưng chưa làm được, hay một hành động có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra. VD:
  "Drawing is my favorite hobby." => Việc vẽ là sở thích tôi thích nhất.
  "To draw a great painting is my dream." => Việc vẽ được một bức tranh tuyệt vời là ước mơ của tôi.

  Tuy nhiên, tùy vào cách nói của ta mà V-ing cũng có thể được dùng để nói ý giống với câu thứ hai. VD:
  "Drawing a great painting is my dream." => Việc vẽ được một bức tranh tuyệt vời là ước mơ của tôi.

  Vậy nên V-ing được dùng nhiều hơn "to V" làm chủ ngữ nhiều nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này