• Câu hỏi: Phân biệt adaptable và compatible

  Nguyễn Thị Thu Ngân

  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 21/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu nay đáp án c cũng phù hợp. Nhờ ad hỗ trợ giải thích

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi nói riêng về các chương trình máy tính này nọ thì ta sẽ dùng "compatible + with + something" (tương thích với cái gì đó). Còn tính từ "adaptable" thường sẽ dùng cho con người, động vật,... thích nghi với một môi trường/điều kiện sống nào đó nha.

  Mặc dù khi dịch qua Tiếng Việt có thể nghĩa 2 từ này gần như giống nhau, nhưng trong Tiếng Anh thì chúng được dùng riêng cho một trường hợp/lĩnh vực nào đó, và không thay thế cho nhau được.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO