• Câu hỏi: Làm sao biết khi nào thì either or hay là sử dụng both and trong câu này admin...

  Thiện
  Được hỏi bởi Thiện, vào ngày 03/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Làm sao biết khi nào thì either or hay là sử dụng both and trong câu này admin

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, cụm "either ... or ..." tức là bạn chỉ cần làm 1 trong 2 cái là được, còn "both" tức là phải làm cả 2 việc đó thì mới được. Ngoài ra, nếu dùng "both" thì nó sẽ không đứng giữa 2 vế như chỗ trống, mà sẽ theo dạng là "...  and ... both." nha, tức là nó sẽ đứng ở cuối câu.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời