• Câu hỏi: Not until ... that ...

  Quydohmu
  Được hỏi bởi Quydohmu, vào ngày 10/10/2020
 • It was not until I failed the exam that I realized my mistake

  ad ơi : phân tích theo SVO +thông tin nền thì có 2 mệnh đề .
  mh xét mệnh đề : "it was not until I failed the exam"
  Not until thuộc từ loại j ạ . sao sau until lại là mệnh đề ạ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này sử dụng một cấu trúc đặc biệt là "It was not until + mệnh đề 1 + that + mệnh đề 2" (mệnh đề 1 xảy ra rồi thì mệnh đề 2 mới xảy ra). Do trong cấu trúc có đến 2 mệnh đề, nên cả câu sẽ có 2 chủ ngữ và 2 động từ riêng biệt.

  Bản thân từ "until" là một liên từ, tương tự với "that", nên sau chúng có thể là một mệnh đề.

  Bạn sẽ thường gặp câu này hơn ở dạng đảo ngữ của nó, được giải thích chi tiết trong phần Đảo ngữ bằng "not" này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này