• Câu hỏi: Ngoại động từ và Tân ngữ

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 06/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho e hỏi link khái niệm tân ngữ ở đâu ạ em cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do "tân ngữ" khá dễ hiểu nên không có một bài riêng cho nó, nhưng bạn sẽ thấy nhắc đến trong bài Ngoại động từ nha. Tân ngữ chỉ đơn giản là danh từ bị tác động bởi động từ, và thường sẽ đứng ngay sau động từ đó luôn. VD:
  "I eat noodles." => Tôi ăn mì. [Tân ngữ "noodles" ảnh hưởng trực tiếp bởi ngoại động từ "eat"]

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này