• Câu hỏi: Thì tương lai tiếp diễn

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 05/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giúp mình, đây là thì gì khí có will và be + Ving?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là thì tương lai tiếp diễn, bạn có thể tham khảo chi tiết hơn trong đường dẫn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này