• Câu hỏi: Trong trường hợp này tại sao không chọn B?...

  Phong
  Phong, hỏi vào lúc 00:57, 28/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trong trường hợp này tại sao không chọn B?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau giới từ thì phải luôn dùng một danh từ hoặc danh động từ V-ing. Ở đây mình xét theo nghĩa mà chọn, vì "popularity" có nghĩa là "sự nổi tiếng", còn danh động từ "popularizing" có nghĩa là "việc làm cho một cái gì đó phổ biến", nên nếu cho vào câu sẽ không đúng nghĩa nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời