• Câu hỏi: Trong trường hợp này tại sao không chọn B?...

  Phong
  Được hỏi bởi Phong, vào ngày 28/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trong trường hợp này tại sao không chọn B?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau giới từ thì phải luôn dùng một danh từ hoặc danh động từ V-ing. Ở đây mình xét theo nghĩa mà chọn, vì "popularity" có nghĩa là "sự nổi tiếng", còn danh động từ "popularizing" có nghĩa là "việc làm cho một cái gì đó phổ biến", nên nếu cho vào câu sẽ không đúng nghĩa nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này