• Câu hỏi: Cụm từ "all of"

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 19/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  "all of the" là cấu trúc gì vậy ạ! Có thể viết "After we have compiled the necessary documents, we will begin our analysis of the data." được không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "all" và "all of" (tất cả, toàn bộ) tương đối giống nhau, đều có thể dùng cho danh từ số ít và số nhiều. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ta buộc phải sử dụng "all of":

  - All of + it/ us/ you/ them...

  Ví dụ:

  All of us decided to go to the park (Tất cả chúng tôi đều quyết định đi đến công viên). Lúc này ta không thể sử dụng "All us decided to go to the park."

  - All of something... (Dùng để nhấn mạnh về khoảng cách, số lượng...)

  Như câu đề sử dụng "all of the necessary documents" để nhấn mạnh các tài liệu này và số lượng của chúng, ám chỉ có rất nhiều tài liệu và chúng rất quan trọng, phải biên soạn hết thì mới bắt đầu phân tích được.

  Câu bạn viết vẫn đúng nha, nhưng sẽ không có yếu tố nhấn mạnh.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này